Sistem integrat de bibliotecă achiziţionat prin proiectul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Biblioteca ASE
Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD > Utilizarea căutării simple în manieră asistată
TinREAD! Ajutor

Utilizarea căutării simple în manieră asistată


Asistenţă prin lista de selecţie cu termeni apropiaţi

Pe măsură ce se introduc carac­tere în câmpul de căutare, pro­gra­mul TinREAD sugerează cu­vin­tele care e­xis­tă în câmpurile din care se ob­ţin rezultatele că­u­tă­rilor.


Asistenţă prin sugerare

În situaţia în care utilizatorul greşeşte tastarea cuvântului sau cu­vin­telor pe care le caută programul oferă variante corecte. Prin selectarea cuvântului propus, care este considerat cel mai aproa­pe de cel dorit, se lansează în execuţie automat şi căutarea. Programul afişează mesajul: "Aţi dorit să scrieţi..." urmat de variantele propuse.


Afişări "tip Google"

Datele despre documente sunt afişate sortat după relevanţă. Stabilirea relevanţei pentru informaţii a făcut diferenţa dintre motorul de căutare Google şi competitorii săi. TinREAD oferă posibilitatea utilizatorului de a sorta informaţia pe baza unui algoritm la care are acces. Fiecare câmp în care se efectuează căutarea are o anumită importanţă. Spre exemplu, dacă cuvântul căutat este găsit în câmpul de titlu, atunci acea înregistrare este considerată mai importantă decât alta în care acel cuvânt este găsit într-un câmp de note.

Implicit, sistemul are activat algoritmul ¾. Prin aplicarea unui mecanism inteligent de căutare dacă utilizatorul caută, spre exemplu, patru cuvinte odată, sistemul afişează întâi înregistrările în care au fost găsite toate cele patru cuvinte, apoi pe cele în care au fost găsite doar trei. Înregistrările în care au fost găsite doar două cuvinte nu sunt afişate deoarece se consideră că nu sunt suficient de re­le­vante din patru şi rămân în afara algorimului ¾.

Utilizatorii pot alege oricare dintre cele 18 forme de afişare sortată dublate de sensul dorit (ascendent sau descendent. Acest lucru se poate obţine prin selectarea căsuţei din partea dreaptă, sus, în care se vede implicit opţiunea "Relevanţă A-Z".


Rangul (Ranking) unei înregistrări

Toate înregistrările accesibile în WebOPAC pot fi evaluate de către utilizatori. Aceste eva­luări sunt calculate automat de către program pentru a o­fe­ri o imagine sintetică privind aprecierea pe care respectivul document a dobândit-o în rândul uti­li­za­torilor care l-au consultat.

Tot în această categorie intră şi afişarea implicită a primei pagini, la intrarea în modulul WebOPAC. Trei tipuri de sortări după nr. de împrumuturi, după nr. de rezervări şi după evaluarea făcută de utili­za­tori oferă un punct de plecare pentru cei care nu vin cu o idee clară privind ceea ce vor să caute.


Partajare/Reţele sociale

Informaţia din TinREAD poa­te fi transmisă în peste 50 de situri cu ser­vi­cii specifice re­ţe­lelor so­ciale şi partajată astfel de către u­ti­lizatori prin mecanismele web 2.0 bine definite şi ex­ploatate în acest moment. Apăsarea buto­nului „Bookmark” permite des­chi­­de­rea ferestrei din care se poate accesa oricare din legăturile de transfer a informaţiilor spre reţelele sociale.


Listele cu titluri preferate

Utilizatorii dispun de posibilitatea de a-şi salva liste de documente preferate. Acestea pot fi păstrate doar pentru ei (liste private) sau pot fi împărtăşite prin WebOPAC cu toţi ceilalţi utilizatori care îl frec­ven­tează (liste publice). Acest serviciu este parte a modulului de diseminare selectivă a informaţiei (SDI).

Oricine se poate abona prin RSS la orice listă, pentru a afla când au fost adăugate documente noi, fără a fi nevoit ca de fiecare dată să intre şi să cerceteze secţiunea de WebOPAC a programului TinREAD.


Afişarea faţetată (Rafinarea căutării)

Odată realizată o căutare şi afişat rezultatul acesteia, utilizatorii au posibilitatea să o rafineze pentru a afla informaţiile de care au nevoie. Rafinarea căutărilor se poate realiza prin selectarea diferitelor criterii de rafinare care sunt disponibile în partea din stânga a ecranului.

Criteriile după care se poate rafina o căutare, care permit în esenţă o căutare în căutarea deja efectuată, sunt:

  • numele autorului;
  • locul apariţiei;
  • editura;
  • anul apariţiei;
  • limba documentului;
  • secţia/punctul de servicii (localizarea).

Pentru fiecare din aceste elemente ale rafinării căutării se poate observa numărul referinţelor care corespund respectivului criteriu selectat.

Alte elemente importante sunt relevate de caseta în care se afişează sub formă de nor subiectele prezente în înregistrările bibliografice care au fost găsite şi corespund criteriului general al căutării iniţiale. Afişarea de tip "subject cloud" este şi ea o metodă modernă de punere în valoare a ponderii prezenţei subiectelor respective în înregistrările găsite în cadrul căutării. Cu cât un subiect este scris cu caractere mai mari (de dimensiune mai mare) înseamnă că cu atât mai mult acesta se regăseşte în descrierile bibliografice rezultate în urma căutării.


Buletinul de noutăţi

Nu în ultimul rând, ultima casetă din partea stângă a ecranului prezintă buletinul de noutăţi. Documentele selectate şi marcate de către bibliotecari ca fiind documente noi, odată cu generarea buletinului apar în această poziţie a ecranului.

O funcţie importantă este dată de sindicalizarea datelor. Oricare dintre cititori se opate abona prin RSS la urmărirea modificărilor şi apariţia următoarelor buletine care semnalează noile documente care au intrat în colecţiile bibliotecii ce utilizează programul TinREAD.


Opţiuni pentru filtrare

În partea superioară stânga a ecranului, imediat sub câmpul de căutare simplă, se află butonul cu textul "Opţiuni". Aici se poate realiza filtrarea datelor după criterii cum ar fi felul documentelor, numit de bibliotecari şi nivel bibliografic, adică dacă sunt cărţi, seriale, colecţii, părţi din cărţi, seriale, materiale AV. De asemenea, filtrarea datelor se poate face şi după tipul suportului pe care se află informaţia (spre ex. hârtie, CD, reţele de date, microfilm, casetă magnetică etc.). Nu în ultimul rând, datele pot fi arătate şi după criteriul localizare. Astfel fiecare criteriu în parte sau combinat poate fi utilizat pentru a afla ce documente după nivelul bibliografic şi suport se găsesc într-o anumită secţie/punct de servicii(localizare).


Navigarea într-o listă de căutare afişată

Pentru eficienţă, numărul documentelor afişate pe ecran se poate stabili de către utilizator în trepte de 10, 20 sau 50.

Pentru căutările în care numărul documentelor afişate depăşeşte numărul stabilit de a fi afişate pe o pagină, sunt create pagini separate. Acestea sunt numerotate şi se pot accesa independent. Ele sunt dispuse atât în partea superioară a listei de rezultate afişate, cât şi în partea inferioară, pentru a micşora numărul de comenzi pe care un utilizator le face în cursul navigării.

Foarte utilă este şi informaţia prin care se specifică numărul de documente care au corespuns criteriilor şi au rezultat în urma căutării. Sintetic ele dau un raport cantitativ care este cu atât mai semnificativ cu cât s-au aplicat filtrele şi căutarea faţetată cea mai potrivită raportată la nevoile utilizatorului.
 

Vă rugăm să schimbaţi parola